We use cookies to offer the best possible user experience on our website. We also use third-party cookies, to deliver personalised advertisement messages. By using our website you agree, that cookies can be saved on your device. Further information on the cookies used and on how to disable them can be found here.
 
 
 
За Kohl & Partner

За Kohl & Partner

Kohl & Partner е независна интернационална компанија за консалтинг, специјализирана во областа на хотелскиот и туристичкиот развој.

Kohl & Partner е независна интернационална компанија за консалтинг, специјализирана во областа на хотелскиот и туристичкиот развој. Kohl & Partner е водечка компанија од областа на турстички консалтинг во регионот на Алпите, еден од најразвиените туристички региони во светот. Дополнително Kohl & Partner има имплементирано проекти во повеќе од 20 земји, има широка мрежа на контакти и локални партнери што го става во редот на најголемите компании од оваа област во Европа. Клиентите на Kohl & Partner се од рангот на многу познати туристички дестинации, водечки компании, државни власти,се до добро познати инвеститори. Нашиот know-how за туризам, во комбинација со повеќе од 30 години искуство во полето на развојот на туризмот ни дава можност да дејствуваме како доверлив партнер за развој на меѓународни проекти за туризам.

CONTACT US

 
 
 
 

Наши клиенти:

Претприемачи, Оператори и сопственици, Инвеститори и банки, Изведувачи на проекти, Јавни институции

Физибилити студии

Поддршка на претприемачите, инвеститорите, купувачите и продавачите во проценката на хотелските инвестиции или трансакции

Селекција на оператор

Врз основа на нашето огромно искуство и одличните бизнис контакти со локалните/меѓународни хотелски оператори и претприемачи

Проценка на хотели

Стручно проценување на хотелите,на пример со користење на методата „Намалување на протокот на парите’’ (DCF)
 
 Прикажи ги сите 
 

Наши клиенти:

Туристички организации, Јавни институции (општини, региони, покраини,држави)

Планови за развој на туризмот (Мастер планови)

State of the art Развојни планови за туристичките дестинации врз основа на модерни методи за стратешко планирање

Ревизија на дестинации

Детерминација на најбитните чекори за јавните власти за поддржување на развојот на професионалниот туризам

Детален проект за хотели

Дефинирање на максималниот капацитет на хотелот за дестинацијата, вклушувајќи проценка на можни локации за хотел и изработка на концепти за хотелот по специфични барања за клиентот
 
 Прикажи ги сите 
 

Наши клиенти:

Аква паркови, Речна и Спортска инфраструктура, Здравствени и Спа центри, Музеи и Тематски паркови, Конгресни центри, Туристички атракции

Физибилити-студии

Со цела да се одреди идниот економски потенцијал и да се потврдат/проверат идните очекувања на најдобар можен степен/начин

Маркетинг & Продажба

Професионален маркетинг за успешно позиционирање на пазарот

Јавно приватни модели на партнерство

Развој на ППП – моделите за да се изградат и разработат проектите за туристичката инфраструктура на еден поуспешен и задоволителен начин
 
 Прикажи ги сите 
 

Примери за услугите на Kohl & Partner во оваа област:

Презентации

Експертите на Kohl & Partner учествуваа на неколку конференции како воведничари или панелисти –
  • Конференцијата за Hotel & Tourism Investment во Букурешт (Романија, 2013)
  • Конференцијата за зимски туризам во Волос (Грција, 2013)
  • Образовниот семинар „Промоција на туристичките производи на домашниот и меѓународниот пазар за патувања“ на руската Агенција за туризам во Истра (Русија, 2012)
  • Меѓународниот форум MEDays во Тангер (Мароко, 2012)
  • CAA-Conference (Кавказие и Централна Азија) на австриското Федерално министерство за економија, семејство и младина во Виена (Австрија, 2012)
  • Меѓународната туристичка конференција “STTIM” (Saudi Travel and Tourism Investment Market) во Ријад (Саудиска Арабија, 2012)
  • Меѓународната туристичка конференција „Посетете ја Русија“ во Јаровслави (Русија, 2011)
  • Бизнис форумот Баку-Виена во Баку (Азербејџан, 2011)

Семинари за менаџмент и вработените

Водење – Квалитет –Идентитет – Маркетинг и Продажба – Контролирање – Иновација – Одредување на цена – Човечки Ресурси Менаџмент - Велнес и Спа – Менаџмент на дестинации
 
 
 
 

Проектот пример - Туристички Дестинации

Решенија по мерка за клиентите

Национална стратегија за туризам за Македонија

Национална стратегија за туризам за Македонија Детали
 
 

поддржан илјадници проекти во повеќе од 20 земји

поддржан илјадници проекти во повеќе од 20 земји Детали